ادامه کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی به مردم غزه

مرگ بر اسرائیل

مرگ بر امریکا الله کبر  مرگ بر اسرائیل

دورود خدا بر دلیرمردان غزه  مرگ بر انگلیس  درود بر شهدای غزه


درود بر شهدای غزه  درود بر سید حسن نصرالله  درود بر فلسطین 


درود بر مردم غزه    درود بر اسلام