نویسنده: عاطفه تلقانی
لبها قفل است به مُهر سكوت، جهان نشسته به تماشای جنایت وخون...
پس از یكسال محاصره كامل باریكه غزه ، رژیم نامشروع صهیونیستی که در آستانه انتخابات است حملات گسترده هوایی و كشتار وسیع فلسطینیان بی دفاع را در دستور کار خود قرار داده است و چنین به نظر می رسد که سردمداران بی رحم این رژیم از جمله تزیپی لیونی و ایهود باراك برای كسب قدرت ، در كشتار یك ونیم میلیون مردم زجر كشیده و آواره غزه بنای رقابت گذاشته اند.

 شگفت آور اینکه جهانی كه برای نجات كبوتری در گوشه ای از دنیا بسیج می شود درمقابل به خاك وخون افتادن مردمی كه سرزمین شان در میان سه قاره اروپا ، آفریقا و آسیا قرار دارد به خوابی آگاهانه فرو رفته است !

از آن تاسف بار تر سکوت دولتهای عربی در برابر این جنایات است، حمله جنگنده های اف 16 به غزه پس از سفرهای پنهان و آشكار مقامات رژیم صهیونیستی به برخی كشورهای عربی و تنها دو روز پس از سفر رسمی لیونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به مصر صورت گرفت و هر روز شواهد بیشتری از حمایت برخی دولتهای عربی از این اقدام جنایت کارانه رژیم صهیونیستی آشکار می شود.

تحریم های غذایی ، دارویی وسوختی نوار غزه از ماه ژوئن 2007 ( آبان 86 ) پس از آنكه جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتخاباتی کاملا مشروع و مردمی به قدرت رسید آغاز شد و از چهارم نوامبر 2008 حلقه محاصره تنگ تر و ورود كاروانهای امداد رسانی سازمان ملل متحد نیز به این منطقه بسیار محدود شد .

هدف اصلی این محاصره دور کردن مردم ازجنبش مقاومت اسلامی حماس بوداما مقاومت مردم باریكه غزه درمقابل محاصره ، شکست کامل این سیاست رژیم صهیونیستی را رقم زد .

و جای تعجب نیست که سردمداران جنایت کار این رژیم مستعصل برای شکستن مقاومت درغزه آخرین گزینه را که اقدام به نسل کشی است در دستورکار خود قرار داده اند .

حملات هوایی جنگنده های اسراییلی به مناطق مسكونی غزه اگرچه تازگی ندارد، اما این بار وسعت حملات حکایت از نیت شوم اشغالگران برای از کشتار جمعی ملتی مظلوم داردکه مصداق روشن جنایت ضد بشریت است.

حال آنکه چندین روز فشار حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن صدها  زن و کودک وپیر و جوان هم نتیجه ای جز انسجام بیشتر و مقاومت راسخ تر  غزه و حمایت گسترده تر از حماس را در پی نداشته است .

این مقاومت عزتمندانه ملتی تنها و مظلوم ،ان شاء الله تجربه ای سنگین تر از شکست مفتضحانه در جنگ 33 روزه برابر حزب ا... لبنان را برای غاصبان صهیونیست وحامیان جنایتکار آنها رقم خواهد زد .
 تجربه ای که "مقاومت و پایداری" را بعنوان یگانه راه  عزت و پیروزی  پیش روی همه ملتهای مظلوم و تحت ستم جهان روشن تر از همیشه ترسیم خواهد کرد.