سامی ابوزهری ، سخنگوی رسمی جنبش حماس پنجشنبه شب اعلا م كرد : این جنبش هرگز تسلیم رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد شد و هرگز این رژیم را به رسمیت نخواهد شناخت .