روایت غیر رسمی از تحصن طلاب و دانشجویان و تشکل های غیر دولتی در فرودگاه مهرآباد را در وبلاگ زیر بخونید:
http://fly2gaza.wordpress.com/