صهیونیست ها از ترس موشك های حماس در نگرانی به سر می برند.
به گزارش شبكه خبر ، زیادالحلبی خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه در بیت المقدس درباره میزان خسارات ناشی از پرتاب موشك های گروه های فلسطینی به شهرك های رژیم صهیونیستی
گفت : امروز بیش از چهل موشك به شهرك های اسرائیلی برخورد كرده است . هفت موشك به اطراف شهر بئرالسبع برخورد كرد و در شهر اشدود نیز یك موشك به ساختمان هشت طبقه برخورد كرد و چندطبقه ویران شد و سی اسرائیلی نیززخمی شدند.

وی افزود: در عسقلان و نقب غربی نیز چند موشك فلسطینی اصابت كرده است و مثل روزهای گذشته شهر سدیروت هدف موشك های فلسطینی قرار داشت . وی افزود: از ابتدای این جنگ خانواده های اسرائیلی درحال فرار به سرمی برند و در یكی از شهرك های اسرائیلی در مرز با غزه كه هزار نفر در آن زندگی می كردند در حال حاضرصد نفر در آنجا به سر می برند و در این مناطق ترس فراوانی از اصابت موشك های حماس وجود دارد و اسرائیل می ترسد برد موشك های حماس به شصت كیلومتر برسد و حتی تل اویو نیز هدف گرفته شود.