وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کرد، اوضاع انسانی در باریکه غزه همانگونه است که باید باشد و هنوز درباره توقف حملات تصمیم نگرفته ایم .
به گزارش شبكه خبر ، به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر امور خارجه رژیم اشغالگر صهیونیستی در پایان دیدار با نیکلاسارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و در گفتگویی مطبوعاتی اعلام کرد ، در فرصت مناسب درباره توقف حملات به باریکه غزه تصمیم گیری خواهد کرد. 

لیونی گفت: تصمیم گیری درباره اینکه این حملات به اهداف خود دست یافته است بر مبنای ارزیابی های روزانه ما صورت خواهد گرفت كه در وقت مناسب ارزیابی خواهیم کرد. 

درحالیکه حملات صهیونیست ها به باریکه غزه، مردم بی گناه و کودکان را به خاک و خون کشیده است وزیر امور خارجه رژیم تصریح کرد:اوضاع انسانی در غزه را همان طور  که باید باشد حفظ کرده ایم. 

لیونی به هیچ عنوان به موضوع آتش بس موقت اشاره نکرد این در حالی است که اتحادیه اروپا خواستار آتش بس فوری و دائم در باریکه غزه به منظور اقدام بشر دوستانه فوری در این منطقه شده است.