با عنوان «نهضت شمع» ادامه دارد؛
چهارمین شب تحصن دانشجویان مقابل دفتر حافظ منافع مصر

خبرگزاری فارس: تحصن دانشجویان مقابل دفتر حافظ منافع مصر كه با عنوان «نهضت شمع» برگزار می‌شود، آغاز شده و ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، دانشجویان معترض برای چهارمین شب متوالی در مقابل دفتر حافظ منافع مصر تحصن كرده‌اند.
تحصن كنندگان با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریكا"، "مرگ بر اسرائیل" ، "مرگ بر انگلیس"، " حسنی نامبارك مرگت باد مرگت باد"، "شیوخ آمریكایی خجالت خجالت"، "الله اكبر" و... خواستار تعطیلی دفتر حافظ منافع مصر هستند.